Reisimine Kreekasse kuni 22.02.2021!

Riiki sisenemise tingimused: kõik Kreekasse reisijad peavad hiljemalt 24h enne saabumist täitma Passenger Locator Form’i. Koos reisivad perekonnad peavad täitma ühe vormi pere kohta. Lennujaamas toimub reisijate pisteline testmine, mille aluseks on registreerimisvormi täitjale saadetav QR-kood. Kood saadetakse e-posti teel riiki saabumise päeva keskööl kell 00.00.

Alates 11.11.2020 nõutakse riiki sisenemisel tõendit negatiivse PCR-testi  kohta. Test peab olema tehtud 72h enne riiki sisenemist. Alla 10-aastastel lastel ei ole kohustuslik omada tõendit negatiivse COVID-19 testi kohta.

Tähelepanu! Kuni 22. veebruar 2021 kehtib kõikidele Kreekasse tulijatele 7 päevane kohustuslik eneseisolatsiooni nõue (lisaks PCR testile). Lennujaamas testitakse pisteliselt QR koodi alusel.

Erinõuded on kehtestatud UKst saabujatele: kõiki reisijad testitakse lennujaamas ning peale 7 päevast eneseisolatsiooni tuleb teha uus PCR test. Selle negatiivne tulemus annab õiguse eneseisolatsioonist väljumiseks.

Ametlik info kreeka keeles

Ametlik ajakohastatud ja detailne info kõigi Kreekasse saabumise viiside kohta.

Transiit läbi Kreeka Eestisse: transiit on lubatud. Lennureisijatel peab olema tehtud registreerimine reisi lõppsihtkohani ja nad ei tohi lennujaamast väljuda.

Riigisisesed piirangud: alates 07.11.2020 hakkas Kreekas kehtima üleriigiline liikumispiirangute režiim. Vt infot ohutasemeid kirjeldavalt kaardilt ja tutvu piiratud liikumise tingimustega

Juhime tähelepanu sellele, et Kreeka võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Kreeka saatkonna poole Tallinnas.