Tõendid

Rahvastikuregistri väljavõte

Soovitame Kreeka asutustele esitada ingliskeelse väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist:

 • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõiguseid)
 • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nimemuutmistunnistuse asemel
 • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust)

Rahvastikuregistri väljavõtteid väljastavad linna- ja vallavalitsused, rahvastikuregistri volitatud töötleja SMIT ja välisesindused.  Eesti saatkonnas Ateenas väljastatud väljavõtteid saab kasutada ainult Kreekas (kaasakrediteeringuna ka Küprosel ja Albaanias), kuid mitte teistes välisriikides.

Tähelepanu! Saatkonna poolt väljastatud Eesti rahvastiku- või Pereregistri ingliskeelne väljavõte on eelmainitud kolmes riigis kehtiv ilma apostille’ta.

Väljavõtte saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected]
 • saata posti teel aadressile Messogion Ave. 2-4 Athens Tower, 23rd floor, GR-115 27 Athens, Greece
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule telefonil (+30)  210 7475  660 ja tuua dokumendid isiklikult kohale.

Vajalikud dokumendid:

1) Avaldus tuleb printida, täita käsitsi ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt;

2) Koopia avalduse esitaja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest, isiklikult kohale tulles piisab kui pass või ID-kaart kaasa võtta;

3) Riigilõivu eelneval ülekandega tasumisel esitada koopia (neti)panga maksekviitungist. Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiate kodulehe Konsulaar info menüüvalikust.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult sularahas.

Lisainfo

 • Isikul on õigus tutvuda oma andmetega Eesti rahvastikuregistris või vaadata oma andmeid riigiportaalis www.eesti.ee e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardi või Mobiil ID-ga.
 • Lapse andmete vaatamise õigus on tema hooldajal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.
  Samuti on igal inimesel õigus kehtestada oma andmetele juurdepääsupiirang.
 • Rohkem infot isikuandmete kaitse kohta leiad siit.

Konsuli tõendid

Konsul võib väljastada tõendi konsulile teadaolevate asjaolude kohta, tuginedes Eesti riiklike registrite andmetele või Eesti ametkondade ja asutuste dokumentidele, et tõendada Kreeka (Küprose ja Albaania) ametiasutustele erinevaid andmeid ja asjaolusid.

Tõendada võib näiteks abieluvõimet, juhtimisõiguse olemasolu, kinnisvara olemasolu või selle puudumist Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Tõendi sisu sõltub alati tõendit vajava isiku soovidest ja ametiasutuse nõudmistest ning konsulile teadaolevatest või kättesaadavatest alusandmetest/dokumentidest ja muudest asjaoludest.

Vajalikud dokumendid

 • avaldus allkirjastatult või digitaalselt allkirjastatult, vt näidised allpool*
 • Eesti pass või ID-kaart, posti või e-posti teel koopia isikuandmetega leheküljest
 • riigilõiv – 30€

Posti või e-posti teel saadetud taotlusele lisage koopia netipanga maksekviitungist või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi.

Tõendi saamiseks võib vajalikud dokumendid saatkonda:

 • saata e-posti teel skaneeritult või digitaalselt allkirjastatult aadressile [email protected]
 • saata posti teel aadressile Messogion Ave. 2-4 Athens Tower, 23rd floor, GR-115 27 Athens, Greece
 • broneerida aeg konsuli vastuvõtule telefonil (+30)  210 7475 660 ja ilmuda õigeaegselt saatkonda isiklikult kohale.
 • Saatkonnas saab riigilõivu tasuda vaid sularahas. Ülekandega tasumiseks leiate panga rekvisiidid Konsulaar info menüü alt.

Avalduste näidised

 • avaldus elukohatõendi / perekonna- või rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks
 • juhtimisõiguse  tõend;
 • abieluvõimetõend, kui elate püsivalt Kreekas ja soovite ka abielluda Kreekas;
 • muu vabas vormis avaldus milles on märgitud
  • tellija ees-ja perekonnanimi, isikukood, aadress, e-post, telefon;
  • millisele asutusele tõend esitatakse;
  • kelle kohta tõendit vajatakse;
  • mida soovitakse tõendiga tõendada ehk milliseid andmeid peaks tõend sisaldama.
 • karistusregistri tõendeid väljastatakse Karistusregistrist elektrooniliselt või tõendina posti teel.  Infopäring karistusregistrist enda kohta on üks kord aastas tasuta.