Eesti kodaniku pass ja isikutunnistus

Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemiseks on 3 võimalust:

 1. Politsei- ja Piirivalveameti e-taotluskeskkonnas;
 2. Posti teel Politsei- ja Piirivalveametist;
 3. Eesti Saatkonnas Ateenas.

1. Taotlemine PPA e-taotluskeskkonnas;

Kõige kiirem, mugavam ja odavam on oma Eesti kodaniku isikut tõendavat dokumenti taotleda iseteeninduskeskkonna kaudu (juhul, kui varem on välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart). Kui viimasest sõrmejälgede andmisest on üle 6 aasta, saab uued sõrmejäljed anda eelnevalt Eesti saatkonnas Ateenas (eelregistreerimisel). Iseteeninduskeskkonda saab sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või pangalinkide kaudu.

Järgi veebikeskkonnas antavaid juhiseid ja küsimuste korral pöördu otse PPA poole!

2. Taotlemine posti teel

Posti teel saate tellida, kui viimasest sõrmejälgede andmisest on möödas VÄHEM KUI KUUS (6) AASTAT!

Kui teil on dokumendid aegunud või te ei ole nende esmasel tellimisel sõrmejälgi andnud, siis tuleb teil tulla sõrmejälgi andma Eesti Saatkonda Ateenas (eelregistreerimisel).

Posti teel taotlemiseks on vaja edastada taotlusankeet otse Tallinnasse:

ISIKUT TÕENDAVATE DOKUMENTIDE TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn, 15060
Estonia

Digitaalne dokumendifoto tuleb edastada aadressile [email protected] märkides oma isikukoodi ja nime e-kirja teema reale. NB! Fotoateljees rõhutage kindlasti, et vajate fotot Eesti isikut tõendava dokumendi jaoks!

Posti teel tellides on vaja maksta Eesti sisene riigilõiv, vt alajaotus teeninduses ja lisaks sellele 20€ välisesindusse tellimise tasu.

Näiteks: tellides passi (alates 15.eluaastast) Ateenasse, maksate 40€ + 20€  = 60€

Riigilõiv tuleb tasuda Eestisse Rahandusministeeriumi arvele. Riigilõivu makse selgituses märgi taotletud dokumendi nimi ja inimese nimi, isikukood või sünniaeg, kelle eest riigilõiv tasuti.

Dokumendid saadetakse kas Eesti Saatkonda Ateenas või Eesti aukonsulaati (väljastuskoht aukonsul: Kreekas (vali linn)/Küprosel/Albaanias)

NB! Kui soovid dokumente kätte saada Küprosel, siis märgi avaldusse väljastuskohaks Eesti Vabariigi aukonsul Nicosias, Küprosel. Kui dokumendid Ateenasse tellida ja siis hiljem meelt muuta, lisandub asukoha muutmise eest riigilõiv 80€!

3. Eesti kodaniku passi ja ID-kaardi taotlemine saatkonnas

Kui soovite taotleda passi või ID-kaarti Eesti Saatkonnas Ateenas, siis palun kindlasti broneerida eelnevalt aeg konsuli vastuvõtule telefonil (+30) 210 74 75 660 või [email protected]

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemisel tuleb saatkonnale esitada:

 • taotlusankeet – saab täita ka saatkonnas
 • esmakordsel Eesti kodaniku dokumendi taotlemisel lisaankeet
 • esmakordsel Eesti kodaniku dokumendi taotlemisel Eesti kodakondsust tõendav dokument
 • isikut tõendav dokument

Digitaalne dokumendifoto tuleb edastada aadressile [email protected] märkides oma isikukoodi ja nime e-kirja teema reale. NB! Fotoateljees rõhutage kindlasti, et vajate fotot Eesti isikut tõendava dokumendi jaoks!

Dokumentide tellimise eest on ette nähtud riigilõiv. Juhime tähelepanu, et tabelis toodud summadele lisandub 20€ juhul, kui dokumendi väljastab saatkond või aukonsul.

Riigilõivu saab saatkonnas tasuda ainult sularahas.

Samuti on riigilõivu võimalik tasuda Eestisse Rahandusministeeriumi arvele.

Riigilõivu makse selgituses märgi taotletud dokumendi nimi ja inimese nimi, isikukood või sünniaeg, kelle eest riigilõiv tasuti. Tasudes riigilõivu pangaülekandega esita dokumendi taotlemisel riigilõivu tasumist tõendav dokument. Selleks sobib internetipangas tehtud ülekande väljatrükk paberil või failina.

NB! Välismaal isikuandmete muutumisel (nt pärast abielu sõlmimist) on passi taotlemisel vaja esitada ka seda tõendav dokument. Kreekakeelne dokument peab olema kinnitatud apostille´ga ja tõlgitud eesti, vene või inglise keelde (ametlik tõlge).

Alaealised:
Alla 15-aastase isiku eest esitab dokumendi taotluse tema seaduslik esindaja – vanem või eestkostja. Alates 15. eluaastast saab isikut tõendavat dokumenti taotleda iseseisvalt.
NB! Alates 12. eluaastast hõivatakse dokumendi taotlemisel sõrmejäljed, mistõttu tuleb taotlejal isiklikult (lapsed koos vanemaga) kohale tulla. Alla 12-aastasele lapsele dokumendi taotlemisel ei pea laps kaasas olema.

Lisainfo Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt:

Passi ja ID-kaardi väljastamine

Passi või ID-kaardi tegemine võtab aega maksimaalselt 30 päeva alates taotluse menetlusse võtmisest (st pärast taotluse jõudmist Eestisse Politsei- ja Piirivalveametisse) ning dokumendid saadetakse seejärel Eesti saatkonda Ateenas. Pass või ID-kaart väljastatakse alates 15ndast eluaastast dokumendi omanikule või volitatud isikule, alla 15-aastaste laste dokumendid väljastatakse vanemale, hooldajale või volitatud esindajale.

Saatkond teavitab taotlejat, kui dokument on jõudnud Ateenasse.

Esmane Eesti pass Kreekas sündinud lapsele

Lapsele esmast dokumenti tellides on vajalik esitada Kreeka sünnitunnistuse originaal. Kui see on ainult kreekakeelne, siis tuleb esitada ka selle ametlik tõlge (eesti või inglise keelde) koos apostille’ga ja teise vanema (hooldaja) kirjalik nõusolek ning  tema passi koopia (kui ta ei ole Eesti kodanik).

NB! Kreeka perekonnaseisuametis tuleb kindlasti ise öelda, et lapsele soovitakse eesnime panna.

Tähelepanu!

 • Kiirpassi ja ID-kaardi taotlusi võetakse vastu ainult Eestis;
 • Dokumendi kättesaamise kohaks võib märkida Eesti saatkond Ateenas või aukonsul: Kreekas (vali linn)/Küprosel/Albaanias)
 • Eesti passi ega ID-kaarti posti teel koju ei saadeta.
 • Taotluse staatust on võimalik jälgida siit
 • Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Politsei- ja Piirivalveamet. Info ja kontaktandmed leiate PPA kodulehelt.