Majandussuhted

Eesti ja Kreeka majandussuhted on olnud suhteliselt tagasihoidlikud. Majandussuhete arendamisel on koostööperspektiivi (mere)transpordi- ja transiidi, sadamate ja laevaehitamise, digi- ja kõrgtehnoloogia valdkonnas ning metsanduse (puidutooted) ja põllumajandustoodete alal. Huvitatud ollakse ka turismialasest koostööst.

Kaubavahetus

Eesti-Kreeka kaubavahetus aastatel 2010-2017 (mln eurot)

Eksport Import
2010 6.7 7.0
2011 7.2 6.6
2012 6.5 5.9
2013 7.2 7.0
2014 7.2 8.5
2015 8.1 5.6
2016 8.7 5.3
2017 10.8 11.0

Allikas: Statistikaamet www.stat.ee

Otseinvesteeringud

Eesti Panga andmetel oli Kreeka otseinvesteeringute summa seisuga 31.12.2017 1.6 mln eurot.  Investeeritud on kutse-, teadus- ja tehnikaalasesse tegevusse; majutusse ja toitlustusse; info ja side sektorisse; finants- ja kindlustustegevusse ning kinnisvarasse.

Samal ajal Eesti otseinvesteeringute summa Kreekasse oli 2,2 mln eurot. Investeeritud on peamiselt kinnisvara sektorisse, finants- ja kindlustustegevusse ning hulgi- ja jaekaubandusse.

Turism

Kreeka on jätkuvalt populaarne reisisihtkoht, olles 17. kohal, 2018 aastal reisis Kreekasse lig 50 000 inimest. Kõige rohkem reisitakse maist oktoobrini, kui on avatud Wizz Air ja Aegean Airlines opereeritud otselennuühendused Tallinna ja Ateena vahel.